Udbredelse, seksualitet og grænser

Hvor udbredt er brugen af pornografi?

Siden pornografien blev frigivet i Danmark i 1969, er både udbuddet og forbruget af porno steget. Pornografi er blevet en verdensomspændende industri. Omkring 80 procent af danske mænd og 60 procent af danske kvinder ser regelmæssigt porno, forklarer Gert Martin Hald, der er leder af Afdelingen for Miljø og Sundhed ved Københavns Universitet og forsker i pornografi i artiklen ”De fleste ser porno, og de færreste taler om det. Men forskerne ved en del om vores pornovaner” på Information.dk (se kilder).

Hvorfor er porno så udbredt?

Årsagen til at pornografien virker så stærkt og for nogle bliver vanedannende findes i vores hjerner, forklarer hjerneforsker på Neurofysiologisk Afdeling på Rigshospitalet Troels W. Kjær. ”Når vi lader os påvirke af noget som porno, er det fordi, vi gerne vil have aktivitet i vores belønningscenter, i det limbiske system,” forklarer han i artiklen ”Hvorfor ser vi (ikke) porno?” på Information.dk. Grunden til at vi kan føle os opstemte blot ved at se på andre blive det på film eller billeder er, at hjernens spejlneuroner får os til at leve os stærkt ind i det, vi ser. Det er derfor, at den spejling man kan opleve ved at se porno, kan fungere som en form for substitut for sex. Kroppen og hjernen elsker sex, fordi det bliver udskilt en masse hormoner, blandt andet oxytocin under sex og berøring. Selv om det at se porno ikke udskiller lige så meget oxytocin som det at dyrke sex i virkeligheden, udløser porno en række endorfiner, som skaber velbehag i kroppen (se kilder).

Hvad viser undersøgelser om danske unges brug af pornografi?

Unge er den gruppe i samfundet, der har det største forbrug af porno, viser projekt Sexus, som blev udgivet i 2019 og er verdens største befolkningsundersøgelse af sin art. 84 procent af mændene og 23

procent af kvinderne mellem 15 og 24 år havde set porno mindst en gang om ugen det foregående år. Det kan man læse i artiklen ”Er det virkelig skadeligt?” Og fem andre spørgsmål om børn og unges pornoforbrug” på Tv2.dk (se kilder). 9 ud af 10 danske unge har set eller er stødt på porno, før de fylder 14 år, oftest før deres seksuelle debut. Forskningsprojektet Sexus viser også, at 26 procent af danske mænd og 12 procent af danske kvinder mener, at porno giver dem noget, som et seksuelt forhold ikke kan give dem, at 20 procent af danske mænd og 5 procent af danske kvinder ser mere porno, end de egentlig selv ønsker, og at brugen af pornografi falder kraftigt med alderen. Det kan man læse i undersøgelsen ”Sex i Danmark – Nøgletal fra projekt SEXUS 2017-2018” (se kilder).

Hvad viser undersøgelser om danske unges holdninger til pornografi?

Det er naturligt og okay at se porno på internettet, i blade eller på film, svarer langt størstedelen af de unge i den største danske undersøgelse af unges brug af pornografi ”Ung 2006 – 15-24-åriges seksualitet – viden, holdninger og adfærd” fra Aalborg Universitet. Selv om undersøgelsen er mere end 10 år gammel, kan den stadig give et retvisende billede af unges brug af porno, vurderer Jeppe Hald, daglig leder af foreningen Sex&Samfunds rådgivning til unge. ”Børn begynder først at se porno, når det har appel til dem. Det er typisk, når de er før-puberteten. Her opsøger de det måske af egen lyst, af nysgerrighed eller fordi de vil være lidt med på beatet i klassen,” siger han i artiklen ”Er det virkelig skadeligt?” Og fem andre spørgsmål om børn og unges pornoforbrug” på Tv2.dk. Der er stor forskel på drenge og pigers forbrug af porno. Langt flere drenge end piger ser porno, og mens drengene svarer, at de ser porno af lyst, svarer pigerne, at de er nysgerrige eller for sjov (se kilder).

Hvordan kan pornografi påvirke seksualitet?

Debatten om pornografiens påvirkning af unges seksualitet og selvværd deler vandene. Mens kritiske røster argumenterer for, at unge bør skærmes for porno, fordi den påvirker deres seksualitet negativt og ødelægger deres selvværd, som blandt andet sexolog Tanja Glückstadt argumenterer for i artiklen ”Vi har ikke haft forståelse for, at pornoen har haft og har skadelige virkninger” på Berlingske.dk. Her forklarer hun, at hun møder unge i sin praksis, for hvem pornoen får negative konsekvenser for deres liv, enten i form af afhængighed, lavt selvværd eller udfordringer i parforholdet (se kilder). Andre mener, at porno sagtens kan indgå i en sund seksuel udvikling. Danske og hollandske forskere har undersøgt, hvordan porno påvirker unge: ”Vores studie viser, at vi ikke skal fortabe os i den frygt, at unge får en særlig type seksuel adfærd, hvis de ser pornografi”, siger Gert Martin Hald, lektor ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet, der er en af forskerne bag studiet. Undersøgelsens konklusioner bygger på spørgsmål, som 4.600 hollandske unge mellem 15-25 år har besvaret. Men Gert Martin Hald mener, at de hollandske og danske unge ligner hinanden så meget, at studiet også kan give et billede af pornos påvirkning af danske unge. Et studie foretaget af forskere fra Holland, Danmark og England ved Universitetet i Antwerp i Belgien konkluderede i 2020, at mænd, der har et højt forbrug af porno ofte har problemer med at få rejsning, når de dyrker sex med en partner.

23 procent af mændene under 35 år svarede, at de havde en grad af problemer med at få rejsning, når de dyrkede sex med en partner. Konklusionerne er baseret på spørgeskemasvar fra 3.267 mænd fra henholdsvis Belgien og Danmark. 

Studiet viste, at de adspurgte mænd i gennemsnit så porno 70 minutter om ugen, mellem 5 og 15 minutter ad gangen. Det kan man læse under overskriften ”More porn, worse erectile function” på European Association of Urologys hjemmeside (se kilder).

Hvad er det nyeste på markedet inden for pornografi?

Virtual Reality har for længst gjort sit indtog i pornoindustrien. 60 procent af de 50 mest besøgte vr-hjemmesider er pornosider. Virtual Reality gør det muligt via et vr-headset at få oplevelsen af, at man selv er med i filmen, der ruller bag brilleglassene, og at man således har sex med skuespillerne i filmen. Det kan man læse i artiklen ”I virtual reality kan jeg forvandles til en kvinde, men lærer det mig noget om at være det?” på Information.dk (se kilder).

De seneste par år er såkaldt amatørporno desuden blevet stadigt mere populært – både på sociale medier og etablerede hjemmesider, der udgiver porno. Således viser tal fra PornHub Analytics, at kategorien amatørporno i 2019 var rykket otte pladser op på top ti listen fra en 11. til en 3. plads, fremgår det af artiklen ”Her er den mest populære form for porno i 2019” på mmm.dk (se kilder).

Et af de seneste skud på stammen inden for porno er platformen OnlyFans, der blev etableret i 2016. Den fungerer som en social medieplatform, hvor brugere kan lægge egenproducerede pornofilm op og følgere kan se med mod betaling af en slags månedligt abonnement. OnlyFans er blevet et sted, hvor både etablerede pornoskuespillere og amatører uploader billeder og film, kan man læse i artiklen ”OlyFans-platformen er blevet de sociale mediers porno light” på Heartbeats.dk (se kilder).