marx
Karl Marx, tysk filosof og politisk økonom og grundlægger af marxismen.
Foto: Portrætmaleri ca. 1920/ Scanpix

Økonomiske teorier

Redaktionen september 2021.
Top image group
marx
Karl Marx, tysk filosof og politisk økonom og grundlægger af marxismen.
Foto: Portrætmaleri ca. 1920/ Scanpix

Den første økonomiske teori til at beskrive kapitalismen – økonomisk liberalisme –  blev fremsat af den skotske økonom og filosof Adam Smith (1723-1790), hvori nøglebegreberne er privat ejendomsret og et frit marked uden indblanding fra staten, hvor varer produceres og sælges ud fra udbud og efterspørgsel.

Siden er den økonomiske liberalisme blevet udbygget. Den britiske økonom John Maynard Keynes (1883-1946) udviklede f.eks. en økonomisk teori i 1930’erne under Den Store Depression, som gik ud på, at staten skulle spille en aktiv rolle i krisetider ved at investere i den offentlige sektor og dermed forhindre massearbejdsløshed.

Den tyske revolutionære socialist og samfundsteoretiker Karl Marx (1818-1883) beskrev i sine økonomiske teorier, hvordan værdien i produktionsarbejdet tilfaldt kapitalejerne og ikke arbejderne. Ud af hans og kollegaens Friedrich Engels’ tankegods opstod kommunismen som et alternativt politisk og økonomisk system, hvor man fjernede den private ejendomsret og lod staten eje og styre virksomheders produktion og prissætning.

Efter Berlinmurens fald i 1989 og Sovjetunionens kollaps i 1991 blev kapitalismen det altdominerende samfundsøkonomiske system i verden. Men efter den globale finanskrise i 2007-2009 og i forbindelse med en øget opmærksomhed på klimaforandringer, er kapitalismen og dens mantra om vækst også blevet diskuteret. Blandt andet er det blevet foreslået, at økonomisk teori bør inddrage naturvidenskaben for at forstå, at der kan være grænser for den økonomiske vækst, hvis man fortsat ønsker et klima og en natur i balance.

Den marxistiske kritik af kapitalismen er også blevet genoplivet af blandt andet den franske økonom Thomas Piketty, der i sin bog ”Kapitalen i det 21. århundrede” beskriver, hvordan den økonomiske ulighed er steget siden 2. Verdenskrig.

Faktalink-artikler

Afrikas løveøkonomier

BRIKS-landene – de nye økonomier

Deleøkonomi

Finanskrisen

Industrialiseringen

Kapitalisme

Kommunisme

Kulturrevolutionen i Kina

Liberalisme

Marxisme

Rusland – op til 1991

Socialisme

Velfærdsstaten

Wall Street-krakket 1929

Originalkilder

The Wealth of Nations

Den skotske samfundsfilosof og økonom Adam Smiths hovedværk fra 1776 om, hvorfor nogle lande er rige, og andre er fattige.

Det Kommunistiske Manifest

Den tyske sociolog, filosof og politiske økonom Karl Marx og den tyske socialistiske teoretiker Friedrich Engels udgav dette hovedværk i 1848.

Vidnesbyrd: Rejsebrev fra en barndom bag jerntæppet

En dansk-tysker skriver om sin barndom i det kommunistiske Østtyskland (DDR), hvor planøkonomien var med til at skabe en mangelsamfund. POV International, 2017-01-28.

Artikler og debatindlæg

Bach, Kim: Artikelserie om neoliberalismen

Information, marts-april 2018.

Mau, Søren: ’Kapitalen’ er en hensynsløs kritik af alt bestående

Information, 2017-09-09.

Nielsen, Jørgen Steen: En ny økonomisk model for det 21. århundrede: doughnut-økonomi

Information, 2017-05-23.

Barsøe, Magnus: Saxo Banks cheføkonom: Karl Marx havde ret

Finans.dk, 2016-12-13.

Ågerup, Martin: Kapitalismen er de fattiges ven, udviklingsbistand deres fjende

Ræson, 2016-03-01.

Film på Filmstriben

Petey og Ginger – og finanskrisen i Amerika

Når den globale økonomi kollapser er de eneste vindere dem, der ikke var inviteret til forbrugsfesten. Petey arbejder ude på et pornofilmlager, hvor han pakker og sender film og diverse sexlegetøj til kunder i hele verden. Ginger lægger tarotkort på en bar og spår mennesker ramt af den globale finanskrise. De er placeret på hver sin amerikanske kyst, og begge er de venner af instruktøren. Deres historier udfoldes fra barndommen til nu, hvor de er midt i 30'erne. Filmen beskriver, hvordan det er at befinde sig i et nutidigt amerikanske samfund, hvor personlige drømme står side om side med en tilsyneladende håbløs fremtid i et land, økonomisk og mentalt i økonomisk uføre. Filmen beskriver en kollektiv krise versus en personlig krise, og oplevelsen af at delene smelter sammen. Historien beskriver et USA med en falleret økonomi i et forvirret mentalt landskab: en virkelighed, hvor musik og venskab alligevel magter at overleve.

Abacus – small enough to jail

Dokumentarfilm om banken Abacus og dens kamp for at overleve de anklager om bedrageri og låneforfalskninger de blev stillet over for efter finanskrisen i 2008. Langt større konkurrenter havde tilsyneladende gjort det samme uden konsekvenser – sandsynligvis fordi de var "too big to fail".

Kapitalisme – en kærlighedshistorie

Michael Moore undersøger hvad det kapitalistiske system og finans- og erhvervssektorens store dominans i amerikansk kultur betyder for den almindelige amerikaner og for demokratiet. Han trænger ind i Washingtons politiske centrum, afslører metoderne fra det finansielle epicenter på Wall Street, og taler med nogle af de amerikanere som er ofre for pengemændenes griskhed.

Film på Filmcentralen

Mit Perestrojka

En fortælling om den sidste sovjetiske generation. Filmen følger fem skolekammerater fra Moskva: fra en beskyttet sovjetisk barndom, over teenageårenes glæde og forvirring under Glasnost og Perestrojka, til de som voksne pludselig befandt sig i en totalt forandret virkelighed på grund af Sovjetunionens sammenbrud i 1991. En virkelighed med helt nye muligheder - og udfordringer. De er de usynlige almindelige russere som opdrager deres børn i en verden, de ikke havde forestillet sig i deres vildeste drømme. Ved første øjekast er alt forandret, men spørgsmålet er om forandringerne kun er overfladiske?

Undervisningsmateriale

Introduktion og undervisningsmateriale om økologisk økonomi, herunder begreberne cirkulær økonomi, vækst og miljø og bæredygtig omstilling

Udarbejdet af Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, 2017.

Artikel type
News Item