marx
Karl Marx, tysk filosof og politisk økonom og grundlægger af marxismen.
Foto: Portrætmaleri ca. 1920/ Scanpix

Økonomiske teorier

Redaktionen 2018.
Top image group
marx
Karl Marx, tysk filosof og politisk økonom og grundlægger af marxismen.
Foto: Portrætmaleri ca. 1920/ Scanpix

Den 5. maj 2018 er det 200-året for fødslen af den tyske revolutionære socialist og samfundsteoretiker Karl Marx.

Efter Berlinmurens og Sovjetunionens fald blev kapitalismen det altdominerende samfundsøkonomiske system i verden. Men efter den globale finanskrise i 2007 og i forbindelse med en øget opmærksomhed på klimaforandringer, er kapitalismen og dens mantra om vækst også blevet diskuteret. Blandt andet er det blevet foreslået, at økonomisk teori bør inddrage naturvidenskaben for at forstå, at der kan være grænser for den økonomiske vækst, hvis man fortsat ønsker et klima og en natur i balance.

Den første økonomiske teori til at beskrive kapitalismen – økonomisk liberalisme –  blev fremsat af den skotske økonom og filosof Adam Smith (1723-1790), hvori nøglebegreberne er privat ejendomsret og et frit marked uden indblanding fra staten, hvor varer produceres og sælges ud fra udbud og efterspørgsel.

Siden er den økonomiske liberalisme blevet udbygget. Den britiske økonom John Maynard Keynes (1883-1946) udviklede f.eks. en økonomisk teori i 1930’erne under Den Store Depression, som gik ud på, at staten skulle spille en aktiv rolle i krisetider ved at investere i den offentlige sektor og dermed forhindre massearbejdsløshed.

Men der har også været mere kritiske røster. Karl Marx (1818-1883) beskrev i sine økonomiske teorier, hvordan værdien i produktionsarbejdet tilfaldt kapitalejerne og ikke arbejderne. Ud af hans og kollegaens Friedrich Engels’ tankegods opstod kommunismen som et alternativt politisk og økonomisk system, hvor man fjernede den private ejendomsret og lod staten eje og styre virksomheders produktion og prissætning.

Den marxistiske kritik af kapitalismen er i dag blevet genoplivet, blandt andet af den franske økonom Thomas Piketty, der i sin bog ”Kapitalen i det 21. århundrede” (2014) beskriver, hvordan den økonomiske ulighed er steget siden 2. Verdenskrig.

Faktalink-artikler

Berlinmuren

BRIKS-landene – de nye økonomier

Deleøkonomi

Finanskrisen

Industrialiseringen

Kapitalisme

Kommunisme

Kulturrevolutionen i Kina

Liberalisme

Marxisme

Rusland – op til 1991

Velfærdsstaten

Wall Street-krakket 1929

Originalkilder

Vidnesbyrd: Rejsebrev fra en barndom bag jerntæppet

En dansk-tysker skriver om sin barndom i det kommunistiske Østtyskland (DDR), hvor planøkonomien var med til at skabe en mangelsamfund.

POV International, 2017-01-28.

Artikler og debatindlæg

Bach, Kim: Artikelserie om neoliberalismen

Information, marts-april 2018.

Mau, Søren: ’Kapitalen’ er en hensynsløs kritik af alt bestående

Information, 2017-09-09.

Nielsen, Jørgen Steen: En ny økonomisk model for det 21. århundrede: doughnut-økonomi

Information, 2017-05-23.

Barsøe, Magnus: Saxo Banks cheføkonom: Karl Marx havde ret

Finans.dk, 2016-12-13.

Ågerup, Martin: Kapitalismen er de fattiges ven, udviklingsbistand deres fjende

Ræson, 2016-03-01.

Film

Kort introduktion til Thomas Pikettys teori om økonomisk ulighed

Ved journalist Martin Krasnik. Deadline, 2015.

Undervisningsmateriale

Introduktion og undervisningsmateriale om økologisk økonomi, herunder begreberne cirkulær økonomi, vækst og miljø og bæredygtig omstilling

Udarbejdet af Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, 2017.

Bøger

Roine, Jesper: Introduktion til Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. Århundrede. Informations Forlag, 2015.

Marx, Karl: Kapitalen. Marx’ hovedværk i Manga-udgave. Modtryk, 2009.

Artikel type
News Item