Hvad er særligt for Norges geografi og landskab?

Norge har officielt verdens 7. længste kystlinje på over 25.000 km. Men regner man fjorde og øer med, har Norge verdens 2. længste kystlinje på ca. 100.000 km. Kysten har mange smalle fjorde der blev dannet under den sidste istid. Inde i landet er der flere små bjergkæder og mange store skove, men der er også meget højfjeld, altså bjerge som ligger over skovgrænsen. To tredjedele af landet ligger over skovgrænsen. Det højeste bjerg er Galdhøpiggen med toppen 2.4.69 meter over havet.

Der findes flere arktiske dyrearter i Norge, bl.a. ren, fjeldræv og jærv. Og i havet ud for Norges kyst lever sæler og hvaler som der er tradition for at jage og fange.

Selv om Norge ligger langt mod nord, er klimaet langs kysten forholdsvis mildt, fordi Golfstrømmen løber langs kysten. I nogle dele af landet, især i den vestlige del, regner det langt over 200 dage om året.

De fleste indbyggere bor i mindre byer, især langs kysten. Historisk har nordmændene boet spredt i tyndtbefolkede områder. På landet boede folk typisk langt fra hinanden på deres gårde i modsætning til landsbyer som man kender det fra Danmark.
Landskabet med bjerge og fjorde betyder at nordmændene altid har sejlet meget for at komme rundt, og skibsfart betyder stadig meget i Norge.

Op mod 99% af landets elforsyning stammer fra vandkraft.
 

Videoklip, der fortæller om forskelle og ligheder på geografi, natur m.m. i de nordiske lande, herunder Norge. På svensk.