Kilder citeret i artiklen

Avisartikler

Goodman, Peter S.: The Post-World War II Order Is Under Assault From the Powers That Built It. New York Times, 2018-03-26.

Bøger

Albrekt Larsen, Christian: Den danske republik – Forandringer i danskernes nationale forestillinger. Hans Reitzels Forlag, 2016.
Smith, Anthony D.: Nationalisme – Teori, ideologi, historie. Hans Reitzels Forlag, 2003.
Anderson, Benedict: Forestillede fællesskaber – Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. 2. udg. udgivet på engelsk i 1991. Roskilde Universitetsforlag, 2001.
Bekker-Nielsen, Tønnes m.fl. (red.): Gads Historieleksikon. Gads Forlag, 2001.
McKay, John P. m. fl.: A History of Western Society. 6. ed. Houghton Mifflin, 1999.