Baggrundskilder

Originalkilder

I artiklen gennemgås også de øvrige kriterier, der skal opfyldes for at opnå indfødsret (statsborgerskab).

Film

Antændt af nationalisme tilsidesætter den danske konseilspræsident Monrad den europæiske fredstraktat og sender Danmark i krig mod Preussen. Da krigen bryder ud, melder de to brødre Peter og Laust sig til hæren.

Bøger

Undervisningsbog til samfundsfag og historie på gymnasialt niveau. Introducerer nationer og nationalisme og lægger op til diskussion med eksempler fra både højre- og venstrefløj i Danmark og i udlandet.
Den nordirske antropolog og sociolog tegner ud fra arkivstudier og feltarbejde i Skive et portræt af den danske identitet set udefra. Han analyserer 'danskhed' som noget, almindelige mennesker gør i hverdagslivet.

Web

Inspirationsside fra Aarhus Bibliotekerne med links til forskelligt materiale om danskhed.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Nationalisme