Hvad kendetegner Kroatiens økonomi og samfundsforhold?

Kroatiens økonomi havde det meget dårligt efter krigene i det tidligere Jugoslavien 1991-95 og 1999, blandt andet fordi der ikke længere kom ret mange turister. Men siden år 2000 er turismen vokset, og mange kroater lever i dag af turisme. Over halvdelen af alle, der er i job, er ansat i serviceerhverv, 40 % er ansat i industrien og 5 % i landbruget. Kroatien blev hårdt ramt af den internationale finanskrise i 2008, og der er stadig mange arbejdsløse, især blandt unge.

Over en tredjedel af Kroatien er dækket af skov, og Kroatisk eg, som bruges til at lave møbler af, sælges til mange lande.

Kroatiens økonomiske politik har været præget af ønsket om at komme med i EU. EU har krævet, at en del virksomheder, der var ejet af staten, blev solgt til private. EU krævede også, at Kroatien bekæmpede korruption.

Kroatien handler især med andre EU-lande, særligt Italien, Slovenien og Tyskland. Desuden handler Kroatien meget med Bosnien-Hercegovina og Serbien.

Kroatien er præget af modsætninger og uenighed mellem højreorienterede, nationalistisk indstillede og venstreorienterede, som går mere ind for internationalt samarbejde. Den katolske kirke spiller en stor rolle i Kroatien, også i værdispørgsmål om f.eks. abort, skilsmisse og homoseksuelles rettigheder.