Hvordan ændrer vejret sig i Danmark som følge af klimaforandringer?

Når temperaturerne stiger globalt, bliver atmosfæren varmere, og der bliver dannet mere vanddamp, der senere falder som regn. Danmark er – ifølge hjemmesiden greenmatch.dk – et af de lande i Europa der bliver påvirket aller mest af klimaforandringerne. I Danmark er den årlige mængde nedbør steget med 100 millimeter de sidste 150 år, mens gennemsnitstemperaturen er steget med 1,5 grader, og den stigning vil ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fortsætte.

Generelt kan man sige at vi i Danmark – ligesom i mange andre dele af verden – har oplevet mere ekstremt vejr som følge af klimaforandringer de seneste år. Ud over mere regn og voldsomme regnskyl har vi haft kraftigere storme og længere perioder med tørke. DMI har på baggrund af beregninger forsøgt at forudsige hvordan klimaforandringerne vil påvirke vejret i Danmark de næste hundrede år.

Forskerne arbejder med forskellige scenarier, alt efter hvor meget det lykkes at nedbringe udledningen af CO2 i atmosfæren. Ifølge beregningerne vil nedbørsmængden stige med 1,6-6,9%. Gennemsnitstemperaturen vil stige 1,2-3,7 grader, mens vandstanden i havene omkring Danmark vil stige 0,3-0,6 meter frem mod år 2100. Vi vil få mildere vintre med færre frostdøgn, flere tropenætter, dvs. nætter hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader, og længere og voldsommere hedebølger. F.eks. havde vi i vinteren 2019 den varmeste februardag der nogensinde er målt, på 15,8 grader.