Hvilke konsekvenser kan falske nyheder få?

Falske nyheder kan få alvorlige konsekvenser, fordi de er med til at påvirke mange menneskers holdninger. Det ved dem, der står bag, godt. Det er derfor de skaber dem. F.eks. for at skade en bestemt politiker, virksomhed eller andet. Falske nyheder kan på længere sigt være med til at skabe mistillid til myndigheder og medier. På den måde får de borgerne til at miste troen på medier og nyheder. Det er et stort demokratisk problem. For det er svært at deltage i samfundet hvis du ikke kan stole på den viden du bliver præsenteret for.

Hvordan laver du kildekritik?

At lave kildekritik handler om at stille kritiske spørgsmål til kilderne for at kunne vurdere dem. Kildekritik handler blandt andet om at kigge på hvem der har skabt kilden, og finde ud af om du kan stole på kilden.

Når du skal forholde dig kritisk til en kilde, er der en række spørgsmål du kan stille. Her er nogle af dem:

· Hvad er det for en slags kilde (f.eks. et brev, et uddrag fra en roman, en avisartikel, et debatindlæg fra nettet)?

· Hvem er ophavsmanden (den der har skrevet det)?

· Har ophavsmanden selv oplevet begivenheden, eller fået det fortalt af en anden?

· Hvilke konkrete oplysninger giver kilden?

· Hvilken holdninger har ophavsmanden til den begivenheden der fortælles om?

· Hvor lang tid er der gået fra begivenheden fandt sted til ophavsmanden skrev om den?

· Hvor troværdige er tekstens oplysninger? Er der andre kilder der fortæller det samme?