Introduktion til terrorangrebet den 11. september 2001

Hvad var terrorangrebet den 11. september 2001?

Terrorangrebet den 11. september 2001 er fællesbetegnelsen for en række koordinerede angreb på USA, der blev udført tirsdag den 11. september 2001 mellem klokken 8:46 og klokken 10.03 lokal tid. Angrebene blev udført af 19 mænd tilknyttet terrornetværket al-Qaeda, der kaprerede fire passagerfly for at flyve dem ind i centrale amerikanske mål. To af flyene ramte World Trade Centers tvillingetårne i New York, og et ramte det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i Washington. Det fjerde fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania efter kamp mellem kaprere og passagerer. Det vides ikke, hvilket mål kaprerne oprindeligt havde planlagt, at dette fjerde fly skulle ramme.

I alt omkom 2.973 personer under angrebene, hvilket gjorde det til den hidtil blodigste terroraktion i verdenshistorien. De 19 flykaprere omkom også i angrebet. Du kan læse en detaljeret gennemgang af angrebet i artiklen ”FAKTA: Da terroren ramte 11. september 2001” (se kilder).

Ingen gruppe tog ansvaret for angrebet, og der var derfor i begyndelsen stor usikkerhed om, hvem der stod bag. Allerede den 14. september kunne det amerikanske forbundspoliti FBI dog fremlægge en liste med navnene på de 19 gerningsmænd, og den 16. september udtalte den daværende republikanske præsident i USA, George W. Bush, offentligt, at al-Qaedas leder, Osama bin Laden, var USAs hovedmistænkte bagmand.

Hvordan reagerede USA og resten af verden på angrebet?

Terrorangrebet, der siden blev populært kendt som 9/11, udløste et markant skifte i amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik. I en tale den 16. september 2001 annoncerede præsident Georg W. Bush, at USA nu var i krig mod terror og ville jage og bekæmpe terrorister overalt – om nødvendigt ved at angribe militært i de lande, hvor terroristerne havde deres baser og træningslejre.

I slutningen af september 2001 var de amerikanske efterretningstjenester FBI og CIA nået frem til den konklusion, at gerningsmændene med sikkerhed var tilknyttet terrornetværket al-Qaeda, og at angrebet var i hvert fald delvist planlagt fra Afghanistan. Her opholdt netværkets leder, Osama bin Laden, sig, og landet var også hjemsted for de fleste af al-Qaedas træningsbaser. Store dele af Afghanistan var på det tidspunkt kontrolleret af den fundamentalistiske sunni-muslimske politiske bevægelse Taliban, der afviste at udlevere Osama bin Laden til USA. Den 7. oktober 2001 invaderede USA sammen med sine allierede i NATO (herunder Danmark) Afghanistan med det officielle formål at udrydde al-Qaeda og fange Osama bin Laden. Først mange år efter, i maj 2011, lykkedes det USA at finde Osama bin Laden, der blev dræbt af amerikanske elitesoldater i den pakistanske by Abbottabad.

Hvordan var Irakkrigen forbundet til 9/11?

I marts 2003 valgte USA og en kreds af allierede lande, heriblandt Danmark, også at invadere Irak. Ligesom krigen i Afghanistan blev invasionen af Irak af politikerne forklaret med, at det var nødvendigt for at sikre den vestlige verden mod fremtidige terrorangreb. Krigen mod Irak vakte noget større debat i NATO og FN, end krigen i Afghanistan havde gjort. Flere nationer, bl.a. Frankrig og Tyskland, mente nemlig ikke, at der var tilstrækkelige beviser for, at der kom en sikkerhedstrussel mod Vesten fra Irak.

Beslutningen om at Danmark skulle gå i krig i Irak blev vedtaget med et snævert flertal i Folketinget, bestående af regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti samt støttepartiet Dansk Folkeparti. Dette var et nybrud i dansk udenrigspolitik, for op gennem 1990erne havde de fleste udenrigspolitiske beslutninger i Danmark været truffet af et bredt flertal. Du kan læse mere om Irakkrigen og Danmarks deltagelse i den i artiklen ”Den danske deltagelse i Irak-krigen, 2003-2007” på danmarkshistorien.dk (se kilder).