Introduktion til graffiti

Hvad betyder graffiti oprindeligt?

Ifølge Fremmedordbogen er definitionen på graffiti en skravering, et billede, et ord eller en sætning, der er ridset ind i eller skrevet på en mur. Ordet stammer fra det italienske "graffito" eller "graffo", der betyder skrabning, altså en indskrift på klipper, vægge eller lignende. Den form for indskrifter har ofte haft provokerende karakter med seksuelle eller latrinære temaer.

Hvor er den ældste kendte graffiti fundet?

De allertidligste udgaver af graffiti-lignende afbildninger er fundet som en del af forhistoriske hulemalerier, der illustrerede mennesker, dyr, jagt og ritualer. Men den tidligst daterede graffiti, der minder om graffitikunst, som vi kender den i dag, er fundet i oldtidens Grækenland og Romerriget, hvor vægskrifter og malerier var et udbredt fænomen. For eksempel har man fundet graffitilignende skrifter på vægge i Pompeji og i Roms katakomber, mens man har fundet skrifter i kirker, på monumenter og skulpturer fra middelalderen, kan man læse i artiklen "Forbudt, men nødvendig kunst" på Information.dk (se kilder). Dét, at myndighederne også dengang forsøgte at sætte en stopper for disse kunstmarkeringer, giver dem en vis lighed med moderne graffiti. Dengang brugte man kridt, trækul og blod til at male med og spidse genstande som sten, glas og metal som redskaber til at udføre malerarbejdet. Det var også i oldtiden ofte mure - og i Rom også vægge på offentlige toiletter - der lagde lærred til graffitiens politiske slagord, satire, lommefilosofiske indfald og poesi.

Hvad er et tag?

Et graffiti-tag er en slags underskrift. Alle graffitimalere har hver deres signatur, altså tag, som markerer, hvem der står bag billedet eller skriveriet. Tags er således en slags koder for særligt indviede, hvor graffitimalerne ikke afslører deres rigtige navn og identitet, men samtidig kan markere sig over for hinanden. Et graffiti-tag kan være et navn som Vamos/Ikea fra Nakskov, som det forklares i artiklen "Graffitimaler: Derfor gør jeg det" på Berlingske.dk (se kilder), eller en kort bogstavkombination som for eksempel TBG.

 

Is graffiti art? Or vandalism? TED talk med den amerikanske forsker og underviser Kelly Wall, der redegør for graffitiens historie. TED-Ed, 2016.