Debat og forebyggelse af ulovlig graffiti

Hvordan argumenterer fortalerne for graffiti?

De, der forsvarer graffiti som kunstart, argumenterer typisk med, at graffiti er en måde at udtrykke undertrykte og svære følelser og holdninger, der bryder med normen, og at graffitikunst således rummer et demokratisk potentiale ved at give taletid til mennesker, der har svært ved på anden vis at komme til orde i den offentlige debat. Der er også dem, der argumenterer for, at graffiti er et smukt udtryk for mangfoldighed. Graffitimalere opbygger et stærkt fællesskab, og med graffitien har de et skabende rum at samles om, lyder endnu et argument for, at der skal være rum for lovlig graffiti. Det er dog vigtigt, at langt de fleste skelner mellem hurtige tags og territoriale markeringer, der i højere grad betragtes som hærværk og pieces, som bliver anerkendt som kunst.

 

Graffitimaleren EDES fortæller om, hvordan han prøver at bekæmpe homofobi ved at male graffiti i gadebilledet.

 

Hvordan argumenterer modstanderne af graffiti?

Modstandere af graffiti argumenterer ofte med, at graffiti er ulovligt og forbinder graffiti med kriminalitet og hærværk. De mener, at det skaber utryghed og får steder til at se efterladte og beskidte ud. Et andet argument mod graffiti er, at det er dyrt for samfundet at bekæmpe og fjerne ulovlig graffiti, og at det er et uacceptabelt og anarkistisk, at mindretals grupper i samfundet tiltvinger sig ret til at udtrykke sig ulovligt og lade samfundet betale prisen for det.

Hvordan har man søgt at bekæmpe graffiti?

Der er gennem tiden blevet afprøvet forskellige indsatser for at bekæmpe ulovlig graffiti. En metode er at dedikere udvalgte murer og facader til lovlig graffiti, hvilket en rækker kommuner har gjort. I artiklen "Lovlig graffiti skal bekæmpe ulovlige tags" på DR.dk (se kilder) kan man læse om, hvordan graffitikunstneren René Holm, der tidligere har malet ulovlig graffiti, er gået sammen med kommunalpolitikerne i Esbjerg om at skabe mere plads til lovlig graffitikunst i bybilledet. Flere andre steder i landet arbejder tidligere ulovlige graffitiudøvere for plads til mere lovlig graffiti. De argumenterer blandt andet med, at hvis man giver graffitimalerne et sted at udfolde sig lovligt, vil det give dem god tid til at udføre deres værker. I Københavns Kommune har man brugt metrobyggeriet som anledning til at skabe rum for lovlig graffiti ved at lade graffitikunstnere udtrykke sig på de vægge, der er blevet sat op omkring byggeriet. Det har for eksempel skabt plads til det 500 meter lange gadekunstværk Evolution Part 2 på metrohegnet omkring Enghave Brygge i Københavns Sydhavn - Europas længste graffitivæg.

En anden måde at forebygge ulovlig graffiti på er undervisning i folkeskolen i graffitiens konsekvenser. Nogle kommuner gennemfører regelmæssigt optællinger på udvalgte strækninger i byrummet for at skabe et overblik over omfanget af graffiti i kommunen og for at vurdere, hvordan de skal prioritere afrensning og forebyggelse af graffiti. Det gælder blandt andet Frederiksberg Kommune, som i rapporten "Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune" beskriver omfanget af graffiti og registrerer forskellige graffitityper. Rapporten viser, at graffitien i Frederiksbergs gadebillede primært er "tags" (mindre underskrifter) og "throw ups" (større underskrifter med svungne bogstaver) og meget få "pieces" (tegneserieagtige malerier) (se kilder).

Hvordan er graffiti blevet kædet sammen med kriminalitet?

Graffitimaleri er ulovligt hærværk, undtagen på steder, hvor der er givet særligt tilladelse, og straffes med op til seks års fængsel og pligt til at betale erstatning. Bliver man dømt for at male ulovligt graffiti, er straffeattesten plettet i op til 10 år, og det kan gøre det svært at få arbejde steder, der kræver en ren straffeattest. Undersøgelser viser, at mange mennesker føler sig mere utrygge ved at opholde sig steder, hvor der er malet graffiti. Selvom graffitimaleri i det offentlige rum kan virke anarkistisk og helt uden regler, er der faktisk en form for kodeks for acceptabel adfærd blandt graffitiskriverne. For eksempel at man ikke maler over et motiv eller "piece", der er bedre end ens eget, ligesom der er steder og ting, der normalt er fredede, for eksempel kirkegårde og personbiler, kan man læse i rapporten "Ud med den ulovlige graffiti" fra Det Kriminalpræventive Råd (se kilder).

Således gav det god mening at lede efter gerningsmændene bag grove gravskænderier af 84 jødiske gravsteder på Østre Kirkegård i Randers og på en mindesten i Aalborg andre steder end i kendte graffiti-subkulturer. Det viste sig da også, at det var den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse, der stod bag hærværket, der fandt sted på 81-årsdagen for Krystalnatten, og hvor gerningspersonerne også klistrede gule jødestjerner på private postkasser flere steder i landet, fremgår det af artiklen "Terrorforsker: Nazihærværk er en kordineret magtdemonstration" fra Information.dk (se kilder).

Hvor mange ressourcer koster ulovlig graffiti samfundet?

Det koster samfundet millioner af skattekroner hvert år at forsøge at få bugt med den ulovlige graffiti. På DSB's hjemmeside kan man læse, at DSB i 2020 brugte 62,3 millioner kroner på at rense graffiti af deres togvogne, og at det koster cirka 100.000 kroner at rense en enkelt togvogn (se kilder). Det er dyrt at rense graffiti af og dyrt at patruljere for at holde øje med graffitimalerne. Af artiklen "Graffiti på den gule mur koster hvert år en kvart million: Det er spild af folks penge" i ugeavisen.dk (se kilder) fremgår det, at Københavns Kommune hvert år bruger 234.948 kroner alene på at rense muren omkring Assistens Kirkegård på Nørrebro. Derudover bruger mange kommuner penge på at opsætte graffitivægge, hvor graffitimalere kan male lovligt. Der har da også været en del debat om rimeligheden i, at skattekroner finansierer opsætning af mure til lovlige værker, når man ikke ved, om det virker i bekæmpelsen af ulovlig graffiti. Det kan man læse i artiklen "V: København skal ikke betale for hærværk" fra Altinget.dk (se kilder).

Hvad har vist sig at virke i forebyggelse af graffiti?

Det Kriminalpræventive Råd oplister i rapporten "Ud med den ulovlige graffiti" (se kilder) en række konkrete råd til, hvordan man undgår uønsket graffiti. Blandt andet foreslår rådet, at man besværliggør adgangen til mure og bygninger ved at skabe beplantning på og omkring disse, at man sætter lys op og imprægnerer facader, så de bliver lettere at rengøre efter eventuelt graffitihærværk, og at man fjerner graffitien hurtigt, da det inviterer til mere, så snart første streg er sat. Herudover er fortsat oplysning om konsekvenserne af ulovlig graffiti afgørende, vurderer Rådet.