Introduktion til Absalon

Hvem var Absalon?

Ingen ved, præcist hvor og hvornår Absalon blev født. Historikere formoder, at det var omkring 1128 i Fjenneslev på Midtsjælland. Som anden søn af stormanden Asser Rig Hvide blev Absalon født ind i en landets mægtigste slægter, ’Hviderne’. Absalon voksede op sammen med den Valdemar, der senere skulle blive kendt som Kong Valdemar 1. eller Valdemar den store (1132-1182). De to fosterbrødre (børn, der opdrages i samme familie uden at være blodsbeslægtede) var livet igennem nære venner og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om deres venskab og samarbejde i artiklen ”Kilder til Absalon” på Danmarks Borgcenters hjemmeside (se kilder).

Ifølge Dansk Biografisk Leksikon (se kilder) var det sandsynligvis fra begyndelsen planen, at Absalon som den andenfødte søn skulle uddannes til en karriere inden for kirken, så familiens ejendom ikke skulle splittes op på to sønner. I sin ungdom studerede Absalon da også i Paris, der i datidens Europa var centrum for uddannelse i filosofi, kirkeret og teologi. Absalon gjorde karriere i kirken og blev biskop og ærkebiskop. Han døde den 21. marts 1201 i cistercienserklosteret i Sorø, hvor han også blev begravet.

Hvordan vandt Absalon og Valdemar magten sammen?

Danmark havde siden i 1140’erne været præget af voldsom strid mellem landets stormænd om, hvem der skulle være konge i Danmark. I midten af 1150’erne var der tre stormænd, der alle mente, at de havde krav på kongetitlen: Svend (3.) Grathe, Knud (5.) Magnussen og Absalons fosterbroder, Valdemar (1.). I 1156 afbrød Absalon sine studier i udlandet og tog hjem til Danmark for at støtte sin fosterbroder Valdemar i kampen om kongetitlen. Du kan læse mere om den borgerkrig, der brød ud, i kapitel 2 i bogen ”Danmarkshistorie i grundtræk” (se kilder).

I første omgang førte striden om kongemagten i 1157 til en fredsaftale, hvor det danske rige blev delt i tre: Valdemar blev konge over Jylland, Knud fik Fyn, Sjælland og de omkringliggende øer, og Svend blev konge over Skånelandene. Freden blev dog kortvarig. Den 9. august 1157 mødtes de tre konger til forsoningsgilde i Roskilde, hvor Kong Svend forsøgte at dræbe sine rivaler. Attentatet kostede kong Knud livet, mens Valdemar og Absalon undslap til Jylland. Svends attentat er siden blev kendt som ”Blodgildet i Roskilde”, som du kan læse mere om på danmarkshistorien.dk (se kilder).

I Jylland samlede Valdemar sin hær og sikrede sig støtte fra den afdøde kong Knuds mænd ved at gifte sig med dennes søster Sofie. Den 23. oktober 1157 mødtes Svend og Valdemar i et stort slag uden for Viborg. Svends hær blev besejret, og han blev selv dræbt. Valdemar var herefter enehersker i Danmark og sørgede året efter for, at Absalon blev udnævnt til biskop af Roskilde.

Bispeembedet var en magtfuld position i middelalderens samfund. Dels fordi der til bispeembedet hørte store jordbesiddelser (f.eks. rådede Absalon som Roskildebisp over 2.500 bondegårde), dels fordi titlen gav en række magtbeføjelser både i og uden for kirkeverdenen. Du kan læse mere om bispeinstitutionen i artiklen ”Bispeinstitutionen” på danmarkshistorien.dk (se kilder).

Udnævnelsen var Valdemars tak til Absalon for hans – og hans magtfulde slægt, Hvidernes – støtte i kampen om kongemagten. Samtidig var det en måde at sikre sig, at kongemagten fremover havde en allieret placeret centralt i den magtfulde kirkeinstitution.