Baggrundskilder

Originalkilder

På Danmarks Borgcenters hjemmeside findes uddrag af en række samtidige kilder, der omtaler Absalon.
På danmarkshistorien.dk kan du læse Saxos forord til sin Danmarkskrønike (Gesta Danorum). I forordet beskriver Saxo bl.a., hvordan han fik opgaven med at skrive krøniken af Absalon, og hvordan denne hjalp med at udarbejde værket.

Undervisningsmaterialer

På UCC’s hjemmeside er der samlet en række materialer om Absalon, der kan bruges i undervisningen.

Bøger

Zeeberg Peter: Saxos Danmarkshistorie, [oversættelse]. Gad, 2000.
Kræmmer, Michael: Den hvide klan. Tancredi, 1999. Handler om Absalon og hans slægt og om magtspillet og magtens mænd i Danmark i det 12. århundrede.
Skovgaard-Petersen, Inge: Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. Den danske historiske Forening, 1987.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Absalon