Introduktion til Tutankhamon

Hvem var Tutankhamon?

Af flere grunde har det været svært for egyptologer at få særligt meget at vide om Tutankhamon, der var farao i Egypten i oldtiden. Det egyptiske samfund i denne periode – ifølge leksikonet Den Store Danske (se kilder) var det perioden fra 3.000 år før vor tidsregning (f.v.t.) til år 332 efter vor tidsregning (e.v.t.) – er en af de ældste kendte civilisationer. Kun få tekster og genstande fra perioden er bevaret. Mange statuer, billeder, tekster og andre genstande, der ville kunne give os viden om Tutankhamon og hans familie, er desuden blevet systematisk ødelagt af hans efterfølgere. Egyptologer diskuterer derfor fortsat mange grundlæggende spørgsmål om hans liv.

I dag mener de fleste egyptologer, at det barn, der blev kendt som Tutankhamon, blev født omkring år 1343 f.v.t. Ifølge artiklen ”Tutankhamon” (se kilder) har der indtil for nylig været tvivl om, hvem barnets forældre var. Men man har formodet, at de tilhørte faraonernes familie.

Hvad er det nyeste bud på Tutankhamons ophav?

I 2010 gav en gruppe egyptologer (eksperter i det gamle Egyptens kultur og historie) et nyt bud på, hvem hans forældre kunne være, ud fra resultater af dna-analyser lavet på alle balsamerede mumier fundet i faraonernes gravkamre. Ifølge dem var Tutankhamon søn af den forrige farao, Akhenaton, og en af dennes søstre eller kusiner.

Det var almindelig skik i oldtidens Egypten, at faraoner giftede sig med nærtstående kvindelige familiemedlemmer, fremgår det af bogen ”Det gamle Ægypten” (se kilder). Da en farao blev betragtet som halvt guddommelig, mente hans familie og præsteskabet, at den kvinde, der skulle føde hans arving, også burde være det. Akhenatons førstehustru og kusine, Nefertiti, fødte ikke nogen sønner. Ifølge artiklen ”Tutankhamon” (se kilder) er det derfor sandsynligt, at Akhenaton prøvede at få en mandlig arving ved at gifte sig med flere af sine søstre og kusiner. Det var med én af dem – som vi ikke kender navnet på – at han fik det drengebarn, der senere blev farao Tutankhamon. Ved fødslen fik barnet navnet Tutankhaton, der betyder ”solguden Atons levende billede”. Hvor han blev født, ved vi ikke med sikkerhed, men formodentlig var det i hovedstaden Akhetaton, også kendt som Tell Amarna, der ligger i Øvre Egypten.

Hvilken situation overtog Tutankhamon efter sin forgænger?

Tuankhatons far, Akhenaton, udfordrede Egyptens magtfulde præsteskab på flere måder. Ifølge ”Det gamle Ægypten” (se kilder) havde egypterne fulgt de samme skikke og traditioner igennem århundreder, i nogle tilfælde årtusinder, og nogle af de skikke og traditioner brød Akhenaton radikalt med. I over 2.500 år havde egypterne tilbedt et stort antal guder, hvoraf solguden Amon blev betragtet som den øverste. Amon-kultens centrum var i hovedstaden Theben, nutiden Luxor. Da Akhenaton blev farao i 1390 f.v.t., hed han Amenhotep IV, men han skiftede snart navn til Akhetaton, der betyder ”den, som er god for solguden Aton”. Han afskaffede flerguderiet og bestemte, at kun Aton måtte tilbedes. Han besluttede også at grundlægge Akhenaton som ny hovedstad og kultcentrum. Alt dette gjorde ham upopulær, blandt blandt præsteskabet og i befolkningen.

Tutankhaton arvede formentlig farens upopularitet og den religiøse konflikt, da han et par måneder efter Akhetatons død blev farao i år 1333 f.v.t. På det tidspunkt var Tutankhaton ni eller 10 år, og på grund af hans unge alder var det i praksis en gruppe embedsmænd, der regerede riget. Særligt rådgiverne Eje og Horemheb var centrale for den praktiske regeringsførelse, fremgår det af ”Det gamle Ægypten” og ”Tutankhamon” (se kilder). Efter sin kroning giftede Tutankhaton sig med sin halvsøster Ankhesenpaaton. Tre år efter genindførte han flerguderiet efter råd fra embedsmændene. Hovedstaden blev desuden flyttet tilbage til Theben, og Akhenatons navn, bedrifter og monumenter blev systematisk slettet. Den nye farao og hans hustru skiftede desuden navne til Tutankhamon og Ankhesenamon, der var navne, der henviste til Amon i stedet for Aton. Sammen fik de to børn, der dog begge var dødfødte. Tutankhamon døde selv i en alder af ca. 19 år, og hans enke Ankhesenamon blev gift med rådgiveren Eje, der blev ny farao.