Uddybning af Stormen på Dybbøl

Hvad var de umiddelbare konsekvenser af nederlaget ved Dybbøl?

På britisk initiativ blev der arrangeret en mæglingskonference i London mellem Preussen og Danmark, der begyndte den 20. april 1864. Det var lige efter Stormen på Dybbøl, hvilket gav Danmark en dårlig forhandlingsposition. Den danske regering – anført af konseilspræsident (regeringsleder/statsminister) D.G. Monrad og kong Christian 9. – var også indbyrdes splittet om, hvad de skulle kæmpe for, at Danmark skulle opnå. Forhandlingerne brød sammen den 25. april, og krigen fortsatte, hvilket førte til, at Preussen – som forventet – vandt krigen.

Det har i eftertiden været diskuteret, hvad Danmark kunne have opnået ved konferencen, hvis forhandlingerne ikke var brudt sammen. De fleste historikere er enige om, at Danmark begik en fejl ved at lade forhandlingerne bryde sammen, da et militært nederlag til Preussen var givet på forhånd. Du kan læse mere om Londonkonferencen og historikernes vurderinger på Danmarkshistorien.dk’s artikel ”Krigen i 1864” (se kilder).

Hvad var den bredere samfundsbetydning af Stormen på Dybbøl?

Erindringen om slaget og den tabte krig satte dybe spor i dansk kultur, økonomi og politik.

For nationalsindede i samtiden var nederlaget ved Dybbøl og de efterfølgende konsekvenser et traume, der kaldte på en ny fortælling om Danmark. Der blev oprustet kulturelt med nationalromantikken, der fik stor indflydelse på dansk åndsliv. I stedet for at se ud mod verden og fremtiden, vendte man blikket indad mod det nære og tilbage til tiden før krigsnederlaget. De nordiske sagn og myter blev populære, og interessen for vikingetiden blomstrede. Med N.F.S. Grundtvig i spidsen tog også højskolebevægelsen fat med sine ideer om folkelig dannelse af især landbefolkningen.

I litteraturen opstod det, man kalder ”Sårfeberen efter 1864”, hvor forfattere skrev romaner og digte, der bearbejdede krigstraumet. Blandt de mest berømte er Herman Bangs ”Tine”, hvor 1864-krigen beskrives via menneskeskæbner. Du kan høre et interview med forfatter Tom Buk-Swienty om litteraturen efter 1864 på Litteraturens Huses hjemmeside (se kilder).

Danmark var med nederlaget i 1864 endegyldigt færdig som europæisk stormagt. Forfatteren H.P. Holst formulerede i 1872 en sætning, der kom til at fungere som en slags motto eller overskrift for forsøget på at lave en ny national fortælling: ”For hvert et Tab igjen Erstatning findes, hvad udad tabes, det maa indad vindes”. Tanken var, at Danmark med bl.a. politiske reformer, økonomisk udvikling og styrket fokus på (ud)dannelse skulle rejse sig efter nederlaget. Der skete da også en række gennembrud i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet: Jernbanen vandt frem, ligesom industrialiseringen tog fart. Hedeselskabet blev stiftet i 1866, og med ingeniør Enrico Dalgas i spidsen blev der sat et storstilet projekt i gang med at gøre den jyske hede frugtbar og opdyrke den (læs også faktalink-artiklen om Industrialiseringen).