Baggrundskilder

Originalkilder

Bøggild-Andersen, C.O.: Statsomvæltningen i 1660. Kritiske Studier over Kilder og Tradition. København, 1936.

Undervisningsmaterialer

På UCC’s hjemmeside er der samlet en række materialer om Statskuppet 1660, der kan bruges i undervisningen.

Bøger

Friisberg, Claus: Grænser for magt. Frederik 3. og enevældens indførelse, Varde: Vestjysk Kulturforlag 2017.
Lyngby, Thomas, Søren Mentz og Sebastian Olden-Jørgensen: Magt og pragt: Enevælde 1660-1848. Gads Forlag, 2010.
Poulsen, Jens Aage: Det Historiske Overblik. Gyldendal, 2010.
Busck, Steen og Poulsen, Henning: Danmarks historie – i grundtræk (2. udgave), Aarhus Universitetsforlag, 2002.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på statskuppet i 1660