Baggrundskilder

Statistiske oplysninger

En undersøgelse, der er finansieret af kulturministeriet, og som belyser vores kulturvaner. Den seneste undersøgelse udkom i 2012, og den er den syvende i rækken.
Danmarks Statistiks database, hvor der findes statistiske oplysninger om folkebiblioteker.
Biblioteksbarometer er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af Slots- og Kulturstyrelsen for at supplere tallene fra Danmarks Statistik.
En publikation, der bygger på tal bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne.
Viser besøgstal for de digitale bibliotekstilbud og for brugen af bibliotekernes egne hjemmesider.

Aktører

Kulturministeriet har det overordnede politiske ansvar for folkebiblioteker.
Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren. På biblioteksområdet understøtter styrelsen folkebibliotekernes opgaver, ligesom den udvikler den fysiske og elektroniske informationsforsyning til bibliotekerne.
DBC udarbejder nationalbibliografien over alt hvad der udgives i Danmark, og supplerer en stor del af registreringerne med en række særlige formidlingsdata. DBC udarbejder Materialevurderinger på et udvalg af titler. De bliver også kaldt Lektørudtalelser.
DBC står for driften af den nationale biblioteksinfrastruktur.
DBC driver Filmstriben, Faktalink og Forfatterweb.
DBC er et aktieselskab, ejet af kommunerne gennem KL.
(opdateret august 2020)
Danmarks Biblioteksforening er en interesseorganisation, der varetager de danske folkebiblioteker interesser. Medlemmerne er kommuner, repræsentanter for bibliotekerne, studerende og kulturinstitutioner.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker repræsenterer en række folkebiblioteker, biblioteksorganisationer og virksomheder og har til formål at finde løsninger på nogle af udfordringer som folkebibliotekerne står overfor.
Bibliotekarforbundet organiserer bibliotekarer, informationsspecialister og alle, der arbejder professionelt med kulturformidling, forvaltning og kulturarvsbevaring.
Bibliotekschefforeningen er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren.

Tidskrifter

Perspektiv udgives af Bibliotekarforbundet og beskæftiger sig med centrale faglige problemstillinger inden for bibliotekssektoren. Perspektiv udkommer 10 gange om året.
Danmarks biblioteker udkommer 6 gange om året og udgives af Danmarks Biblioteksforening. Bladet præsenterer og debatterer den aktuelle nationale og internationale udvikling inden folkebiblioteksverdenen.
Søndag Aften er et online tidskrift om kultur og kulturpolitik, der stofmæssigt prioriterer folkebiblioteket højt og som giver et overblik over den aktuelle politiske og økonomiske udvikling inden for sektoren.
Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et videnskabeligt online tidsskrift, der bl.a. beskæftiger sig med folkebiblioteker.

Uddannelser

Institut for Informationsstudier. Danmarks Biblioteksskole skiftede i 2010 navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi. I 2013 fusionerede det med Københavns Universitet og fik i denne forbindelse sit nuværende navn. Instituttet er en del af Det Humanistiske Fakultet og afsætter en væsentlig del af de færdige kandidater til bibliotekerne.
Bibliotekskundskab og Videnskommunikation blev i 2009 oprettet af Syddansk Universitet. Uddannelsen, der foregår i Kolding, er en bacheloruddannelse, som bl.a. retter sig mod beskæftigelse i bibliotekssektoren.

Digitale tjenester

Bibliotek.dk giver et samlet overblik over materialer på de offentlige danske biblioteker – og mulighed for at bestille til afhentning på eget bibliotek.
eReolen er folkebibliotekernes digitale tjeneste for udlån af e-bøger og lydbøger.
Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historieske emner.
Filmstriben er folkebibliotekerne filmtilbud.
Forfatterweb er et forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere.
Litteratursiden er folkebibliotekernes website om litteratur.
Biblioteksvagten er folkebibliotekernes landdækkende spørgetjeneste.
eKurser tilbyder korte online it-kurser til dagligdagen.

Andre websites

Dahlkild, N. (2011): Biblioteket i tid og rum – Arkitektur, indretning og formidling. København: Danmarks Biblioteksforening.
Dyrbye, M. m.fl. (2005): Det stærke folkebibliotek – 100 år med Danmarks Biblioteksforening, København: Danmarks Biblioteksforening.
Hvenegaard Rasmussen, Casper; Henrik Jochumsen ; Dorte Skot-Hansen (2011): Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. København: Danmarks Biblioteksforening.
Jochumsen, Henrik og Casper Hvenegaard Rasmussen (2006): Folkebiblioteket under forandring – modernitet, felt og diskurs. København: Danmarks Biblioteksforenings Forlag.
Jochumsen, Henrik (2017): Biblioteket gennem 100 år – Indhold, rammer og relationer. I: Biblioteksdidaktik (red. Cecilie Laskie). København: Hans Reitzels Forlag.
Kulturministeriet (2012): Danskenes kulturvaner. Epinion og Pluss leadership