charlottenborg kunsthal
FN's internationale flygtningedag blev markeret på Charlottenborg med en udstilling af kunstneren Ai Weiwei.
Foto: Ida Marie Odgaard / Scanpix

Flygtninge

Redaktionen/iBureauet, 2017.
Top image group
charlottenborg kunsthal
FN's internationale flygtningedag blev markeret på Charlottenborg med en udstilling af kunstneren Ai Weiwei.
Foto: Ida Marie Odgaard / Scanpix

Der er aldrig blevet registreret flere flygtninge i verden end i dag. Ved udgangen af 2016 anslog FN’s flygtningeagentur, at omkring 65,6 millioner mennesker på verdensplan er på flugt fra deres hjem, enten som internt fordrevne i deres eget land eller som flygtninge uden for landets grænser. Det skyldes især borgerkrige og konflikter i en række lande, f.eks. Syrien, Sydsudan og Eritrea.

Flygtningekrise, bådflygtninge og smykkelov har været ivrigt diskuteret i Danmark siden sommeren 2015, hvor et rekordstort antal mennesker på flugt ankom til Europa fra Afrika og Mellemøsten – mange over Middelhavet som bådflygtninge. Mens frivillige netværk som Venligboerne sammen med humanitære organisationer har stået klar med varme tæpper og rene bleer, når flygtninge ankom til Danmark med færgen fra Tyskland, har de mange flygtninge også givet anledning til stor uenighed i EU og presset tilliden til Schengen-aftalens åbne grænser og EU’s flygtningepolitik.

Desuden har det stigende antal flygtninge givet anledning til debat omkring menneskerettigheder og FN’s flygtningekonvention, ligesom det har været vanskeligt at skelne mellem egentlige flygtninge på flugt fra krig eller forfølgelse og økonomiske migranter, som søger et bedre liv i Europa.

Faktalink-artikler

Flygtninge

Asylcentre i Danmark

Bådflygtninge

Uledsagede flygtningebørn

Borgerkrigen i Syrien

Venligboerne

Den danske indvandrerdebat

Indvandring og udvandring

Menneskesmugling

Originalkilder

Konvention om flygtninges retsstilling

Flygtningekonventionen og Danmarks tilslutning. 1952.

Antallet af flygtninge i verden, 2016

Rapport fra FN’s flygtningeagentur om antallet af flygtninge og internt fordrevne ved udgangen af 2016.

Statistik om indvandrere, flygtninge og deres efterkommere i Danmark

Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik over antallet af flygtninge, der søger asyl, får afslag eller ophold, får job osv.

Artikler og debat

25 spørgsmål og svar om flygtninge (Konstateret utilgængelig 2020-09-20)

Dansk Flygtningehjælp 2019.

Debat om flygtningekrisen. Deadline, 2015

Forskellige synspunkter i forhold til flygtningekrisen og EU’s fremtid i forbindelse med flygtningekrisen i sommeren 2015. Journalist Klaus Rothstein, præst og debattør Sørine Gotfredsen og den tysk TV-korrespondent Marc-Christoph Wagner.

Årsagerne bag flygtningestrømmene. DR Nyheder, 2015

Thomas Gammeltoft, forskningschef på Institut for Menneskerettigheder, og Peter Viggo Jakobsen, forsker ved Forsvarsakademiet, forklarer i dette Youtube-klip, hvorfor vi de seneste år har set en stigning af antallet af flygtninge, der søger asyl i Europa.

Informations flygtningeavis, 2015

I efteråret 2015 gav Informations redaktion ordet til flygtninge.

Tema om flygtningekrisen på Berlingske

Film

Sharaf. Dansk/svensk animationsfilm, 2012

17-årige Sharaf fortæller om sin flugt fra Marokko til Europa sammen med sin lillebror. Kan ses via Filmstriben.dk med bibliotekslogin.

Flugten. Tysk spillefilm, 2007

Om flygtninges flugt gennem et krigshærget Tyskland i 1944.

Udvist. Svensk dokumentar, 2006

En flygtningefamilie fra Kosovo bliver udvist fra Sverige og vender hjem til deres gamle hjemland. Det er svært, for familie har vænnet sig til svensk kultur og velfærd, og børnene taler svensk efter fem år i Sverige. Kan ses via Filmstriben.dk med bibliotekslogin.

Undervisningsmaterialer

Dansk/samfundsfag

Forfattere på Forfatterweb, der behandler temaet flygtninge i deres litteratur:

Lone Aburas i "Politisk roman" om at skjule en flygtning i dagens Danmark.

Khaled Hosseini i "Drageløberen" om flugten fra Afghanistan til USA i 1981.

Birgithe Kosovic i "Det dobbelte land" om flugten til Kroatien under Balkankrigene i 1990’erne.

Erich Maria Remarque i "Skygger i paradiset" om flugten fra nazisterne til USA.

John Steinbeck i "Vredens druer" – en folkevandringssaga fra 1930’erne om Oklahomas forgældede bønder der tvinges fra hus og hjem på grund af tørke og økonomisk krise.

Artikel type
News Item