Baggrund og udbredelse

Hvad er misinformation og disinformation?

Ifølge professor ved Institut for Statskundskab Rebecca Adler-Nissen, som står bag forskningsprojektet ‘Digital Disinformation’ (se kilder), der er finansieret af Carlsbergfondet, er der en væsentlig forskel på misinformation og disinformation. Ifølge Adler-Nissen er misinformation kendetegnet ved ukorrekt eller upræcis information. Misinformation siger imidlertid ikke noget om afsenderens intention bag produktionen og udbredelsen af denne. Disinformation er derimod kendetegnet ved ikke blot at være ukorrekt information, men bevidst ukorrekt information. Disinformation er med andre ord produceret med henblik på at mislede, bedrage eller forvirre andre.

Hvad er falske nyheder?

Falske nyheder er i lighed med disinformation kendetegnet ved, at de med overlæg er ukorrekte eller vildledende. Det særlige ved falske nyheder er ifølge rapporten Digital Disinformation (se kilder), at denne type disinformation giver sig ud for at være journalistik, selvom de i virkeligheden er usande og opdigtede historier. Ofte bliver de udgivet på et site, der ligner det medie, de giver sig ud for at være produceret af, og spredt på de sociale medier, når brugere deler dem med venner og følgere. Men falske eller vildledende nyheder kan også finde vej til etablerede medier. De falske nyheder, der især er skadelige, er ofte karakteriseret ved at handle om en aktuel sag eller proces i samfundet, som bliver påvirket af, at den falske historie spredes: “Hvis en falsk nyhed skal have betydning, er det, fordi den går ind og påvirker en sag eller et forløb,” forklarer Ulrik Lehrmann, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, i artiklen “Her er den sande historie om de falske nyheder” (se kilder).

Hvornår opstod fænomenet falske nyheder?

Den amerikanske historiker Jacob Soll, professor ved University of Southern California, mener, at falske nyheder er et gammelt fænomen, som har eksisteret, lige siden Johann Gutenberg opfandt trykpressen i 1439, hvilket gjorde det muligt at udgive og distribuere nyheder. Det fremgår af artiklen “Her er den sande historie om de falske nyheder” i Kristeligt Dagblad (se kilder). Men det er først i de seneste år, at falske nyheder for alvor er blevet et varmt debatemne, og særligt falske nyheder under den amerikanske valgkamp i 2016 satte emnet på dagsordenen verden over.

Hvor stort er omfanget af falske nyheder?

Eksperter er enige om, at falske nyheder bliver et stadig større problem, og vurderingen bekræftes af en undersøgelse foretaget af det amerikanske internetmedie Buzzfeed, der har base i New York. De har kortlagt, hvor meget henholdsvis falske og ægte nyheder blev delt i den amerikanske valgkamp i 2016. Undersøgelsen viste, at falske historier i de sidste tre måneder op til valget blev delt oftere end sande historier. Kortlægningen viste, at mens de 20 mest delte falske historier genererede 8.711.000 delinger, reaktioner og kommentarer på Facebook, havde 19 af de største nyhedssider på internettet, bl.a. The New York Times, NBC (National Broadcasting Company) og The Washington Post, i alt 7.367.000 delinger, reaktioner og kommentarer på deres 20 mest delte historier. Det kan man læse i Informations artikel “Falske nyheder bliver delt mere end sande i USA” (se kilder).

Hvem er afsendere af falske nyheder?

Ofte er det hjemmesider, der giver sig ud for at være nyhedssites, som udgiver falske nyheder. Folkene bag producerer de falske nyheder og tjener penge på at sælge Facebook-reklamer på deres sites.

Under den amerikanske valgkamp afslørede internetmediet Buzzfeed og den britiske avis The Guardian 140 politiske sites indregistreret i byen Veles i Makedonien, som efter sigende skulle rumme den største koncentration af falske sites per indbygger. De 140 sites skrev alle om det amerikanske valg – hovedsageligt positive artikler om Donald Trump. Det kan man læse i artiklen “Byen på Balkan, som bryggede falske historier til fordel for Trump” på B.dk (se kilder). Ifølge artiklen havde en lokal teenager med interesse for amerikansk politik oprettet et website, der støttede Donald Trump via offentliggørelse af sensationelle, positive historier om Trump. Andre teenagere i byen fulgte trop og lavede lignende sites, og mange begyndte at opdigte historier for at øge interessen på sociale medier. Sådan tjente de tusindvis af dollar på Facebook-reklamer på deres sites.

Hvor meget ligner falske nyheder rigtige nyheder?

Mange falske nyheder er så professionelt lavet, at de til forveksling ligner ægte nyheder udarbejdet af troværdige nyhedsmedier. Blogs og bureauer udgiver ofte de falske nyheder på hjemmesider med en url-adresse, der lægger sig meget tæt op ad det ægte nyhedsbureaus, men uden at være den samme. Det kan man læse i artiklen “Guide: Sådan spotter du de falske nyheder på nettet” på mm.dk (se kilder).

Hvordan påvirker falske nyheder befolkningens tillid til medierne?

Ifølge rapporten Medietillid, fake news og faktatjek (se kilder) tror 66 procent af danskerne på, at de nyhedstjenester, de benytter, formidler sandheden og kun bringer falske nyheder ved fejltagelser. Det betyder imidlertid også, at 20 procent af de adspurgte enten er uenige eller helt uenige i, at de nyhedsmedier, de benytter, kan betragtes som sandfærdige. 14 procent af de adspurgte har svaret, at de ikke ved, hvor troværdige de finder de nyhedsmedier, de benytter. Hele 60 procent af befolkningen tror til gengæld, at der er nyhedsmedier i Danmark, som bevidst går efter at levere fake news. Af disse 60 procent er det dog kun otte procent, som tror, der er tale om mange medier. Sagt med andre ord, så har de fleste danske mediebrugere tiltro til, at de medier, de selv benytter, ikke bringer falske nyheder. Og hvis medierne i sjældne tilfælde kommer til at bringe en falsk nyhed, så har brugerne tiltro til, at medierne ikke handlede bevidst. Tallene viser dog også, at mere end halvdelen af de danske mediebrugere tror, at der eksisterer falske medier, som bevidst går efter at levere falske nyheder.

Hvad gøres der for at bekæmpe falske nyheder?

Selvom det er vanskeligt at dæmme helt op for fake news, så udarbejdes der løbende strategier for, hvordan de kan begrænses og bekæmpes. I Danmark indbefatter det ifølge artiklen “Danmark får ny kommandocentral mod misinformation” (se kilder) bl.a. en særlig taskforce nedsat af regeringen. I lande som Tyskland og Frankrig er der lovgivning på området. Ifølge rapporten Digital misinformation: Hvordan virker det egentlig? (se kilder) kan følgende tiltag bidrage til at inddæmme fake news i Danmark fremover:

  1. Flere ressourcer til samfundsvidenskabelig forskning i misinformation i Danmark.
  2. En differentieret og flerstrenget antimisinformation-indsats med særlig fokus på at styrke ældre borgere.
  3. Nye love og tiltag skal afveje dilemmaer mellem at sikre enkelte borgere mod misinformation og værne om ytringsfriheden.

Nyeste tiltag i kampen mod fake news er et toårigt forskningsprojekt ved navn NORDIS (Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder). NORDIS er et samarbejde mellem en række nordiske forskere og faktatjekkere med Aarhus Universitets DATALAB – Center for Digital Social Research i spidsen. NORDIS har ifølge artiklen “Nyt nordisk samarbejde vil bekæmpe misinformation og fake news” (se kilder) til formål at forstå, overvåge og modvirke spredningen af fake news i Skandinavien. Desuden er det håbet, at NORDIS kan bidrage med politiske anbefalinger, som lovgiverne i de skandinaviske lande kan bruge i kampen mod fake news fremover.