Hvorfor bliver folk ensomme?

Der kan være mange forskellige grunde til, at man bliver ensom. Det kan være, at man er flyttet til en anden by og startet i en ny skole, hvor det er svært at få venner. Det kan være man bliver mobbet. Mange børn oplever at blive ensomme, hvis deres forældre har problemer og for eksempel bliver skilt. Eller hvis nogle i familien eller andre de holder dør.

Ensomme børn og unge vil ofte få andre problemer ud over deres ensomhed. De kan få svært ved at følge med i skolen og mange oplever, at deres selvværd bliver mindre.