Hvad er særligt for Englands geografi og landskab?

England var i middelalderen et skovdækket land. Men siden er meget af skoven blevet fældet for at give plads til landbrug og industri. I dag er England et af de lande i Europa som har mindst skov. En stor del af England består af sletter med bakkedrag.
Klimaet er fugtigt. Der er ikke ret store temperaturforskelle; vintrene er milde, og somrene er ikke ret varme. Klimaet er påvirket af den varme Golfstrøm. Der er varmest og tørrest i de sydøstlige dele af landet og koldere og vådere i de nordlige dele. Havene ud for England er lavvandede og gode at fiske i.

England har problemer med luftforurening især i de store byer og med forurenet drikkevand.