værdier

Konservatisme

Indledning

Konservatisme er en politisk grundanskuelse, og ordet kommer af det latinske ’conservare’, som betyder at bevare.

Danmarkskanon

Indledning

I december 2016 blev Danmarkskanonen offentliggjort. Danmarkskanonen er ment som et dannelsesprojekt, der skal gøre danskerne bevidste om de værdier, traditioner og begivenheder – historiske så vel som kulturelle – der har været med til at forme Danmark.

Modernitet

Indledning

Modernitet er et vidt begreb – det er en periode i de vestlige samfund fra midten af 1700-tallet frem til i dag, men også en betegnelse for alt det, som udgør et moderne samfund.

Den amerikanske drøm

Indledning

Det er et gammelt ideal, men det lever i bedste velgående i USA: drømmen om at starte som gadefejer og ende som millionær.