truede dyr

Biodiversitet

Indledning

Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse.

Truede dyr (Faktalink light)

Flere og flere dyrearter er i fare for at forsvinde. Det skyldes blandt andet klimaforandringer, og at byerne vokser, mens de vilde naturområder bliver mindre og færre. Næsehorn og tigre er nogle af de mest udsatte dyr i verden.

Truede dyrearter

Indledning

Listen over truede dyr vokser år for år. Mere end 31.000 forskellige dyrearter er i dag udryddelsestruede af blandt andet klimaforandringer, skov- og landbrug, byudvikling og infrastruktur.