socialisme

Socialisme

Indledning

Socialisme betegner både en samfundsorden, hvor produktionsmidlerne er kollektivt ejet, og en bevægelse, der arbejder for at frembringe denne samfundsorden.

Arbejderbevægelsen

Indledning

Arbejderbevægelsen opstod i Danmark i løbet af det 19. århundrede som et modsvar på undertrykkelsen af arbejderklassen.

Kommunisme

Indledning

Kommunisme er en politisk ideologi, der indebærer, at den private ejendomsret til produktionsmidlerne skal afskaffes, og alle statens borgere skal yde efter evne og nyde efter behov

Marxisme

Indledning

Marxisme er opkaldt efter den tyske revolutionære socialist og samfundsteoretiker Karl Marx.

Che Guevara

Indledning

Få historiske skikkelser har som argentineren Ernesto ’Che’ Guevara (1928-1967) opnået mytisk status som ikon for de undertryktes frihedskamp.