slaveri

Moderne slaveri

”Moderne slaveri” er en paraplybetegnelse for forskellige former for tvang og ufrihed, herunder tvangsarbejde, tvangsægteskaber og såkaldt menneskehandel. Ngo’er vurderer, at der på globalt plan er op mod 50 mio. mennesker, som lever under moderne slaveri.

Slaveriet i USA

Indledning

Slaveri – køb og salg af samt råderet over mennesker som 'ejendom' – var en institution i de britiske kolonier i Nordamerika fra starten af 1600-tallet og blev videreført i en række stater i det uafhængige United States of America.