samfundsudvikling

Den fjerde industrielle revolution

Indledning

Selvkørende biler. Møbler, der kan kommunikere med hinanden. 3D-printere. Kunstigt intelligente robotter, som kan føre hele samtaler.

Globalisering

Indledning

Globaliseringen gør verden mindre og afstanden mellem mennesker kortere. Mennesker, penge, idéer, viden og varer bevæger sig lettere og hurtigere rundt om i verden, og vi får større gensidig afhængighed af hinanden.

Prekariatet

Indledning

Prekariatet er betegnelsen for en ny klasse af mennesker, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet uden udsigt til at få et fast job med stabil indtægt eller mulighed for at gøre karriere.

Disruption

Indledning

Disruption, som på engelsk blot betyder forstyrrelse eller afbrydelse, er i løbet af kort tid blevet et meget anvendt begreb i Danmark, især blandt iværksættere, samfundsdebattører og politikere.

Kapitalisme

Indledning

"Jeg er ikke modstander af kapitalismen, men den er verdens mest elendige økonomiske system – bortset fra alle andre!" Sådan skriver den sydkoreanske stjerneøkonom Ha-Joon Chang i sin bog "23 ting man fortier om kapitalismen".

Postmodernitet

Indledning

Det postmoderne er oprøret mod autoriteter, ideologier og ideen om det moderne fremskridt. Det er splittelse frem for helhed, det uafsluttede frem for det afsluttede og det relative frem for det absolutte.

Senmodernitet

Indledning

Fart, flygtighed og flydende identitet præger det senmoderne samfund. Det senmoderne individ må være omstillingsparat i en verden, hvor man ikke længere kan forvente livslang kærlighed og fast arbejde.

Modernitet

Indledning

Modernitet er et vidt begreb – det er en periode i de vestlige samfund fra midten af 1700-tallet frem til i dag, men også en betegnelse for alt det, som udgør et moderne samfund.