politiske systemer

Historiekanon 20: Systemskiftet 1901

Indledning

Systemskiftet er det almindelige navn for en regeringsændring i 1901, hvor regeringsmagten gik fra det konservative parti Højre til det liberale parti Venstre.

Historiekanon 17: Grundloven 1849

Indledning

Grundloven fra 1849 er den første frie forfatning for Danmark. Junigrundloven, som den også kaldes, blev vedtaget og underskrevet af kong Frederik d. 7. den 5.

Kommunisme

Indledning

Kommunisme er en politisk ideologi, der indebærer, at den private ejendomsret til produktionsmidlerne skal afskaffes, og alle statens borgere skal yde efter evne og nyde efter behov

Marxisme

Indledning

Marxisme er opkaldt efter den tyske revolutionære socialist og samfundsteoretiker Karl Marx.

Liberalisme

Indledning

Liberalisme er en politisk og økonomisk tænkning, der sigter på at fremme individets frihed og rettigheder. Ifølge liberalismen skabes det bedst mulige samfund, når det enkelte menneske har mulighed for at søge sin egen lykke.

Demokrati (Faktalink light)

Der findes mange måder at forstå demokrati på. I et demokrati er det folket der bestemmer. Alle har ret til at stemme. Der afholdes frie valg, og det enkelte menneske har stor indflydelse på sit eget liv. F.eks. er Danmark et demokratisk land.

Imperialisme

Indledning

Imperialisme er et begreb, et system, en strategi.

Demokratiets historie

Indledning

Når man taler om demokrati, taler man om en måde at fordele magten på. Helt enkelt betyder demokrati folkestyre, men det er ikke helt enkelt at sige, hvordan et velfungerende demokrati skal være.