politiske rådgivere

Spindoktorer

Indledning

De seneste to årtier er ordet ’spindoktor’ hyppigt dukket op i medierne og i den aktuelle politiske debat.