politiske ideologier

Socialisme

Indledning

Socialisme betegner både en samfundsorden, hvor produktionsmidlerne er kollektivt ejet, og en bevægelse, der arbejder for at frembringe denne samfundsorden.

Konservatisme

Indledning

Konservatisme er en politisk grundanskuelse, og ordet kommer af det latinske ’conservare’, som betyder at bevare.

Nationalisme

Indledning

Mange samfundstænkere troede, at nationernes rolle gradvist ville blive mindre i takt med den stigende globalisering, så nationalismen ville dø stille ud.

Kommunisme

Indledning

Kommunisme er en politisk ideologi, der indebærer, at den private ejendomsret til produktionsmidlerne skal afskaffes, og alle statens borgere skal yde efter evne og nyde efter behov

Marxisme

Indledning

Marxisme er opkaldt efter den tyske revolutionære socialist og samfundsteoretiker Karl Marx.

Liberalisme

Indledning

Liberalisme er en politisk og økonomisk tænkning, der sigter på at fremme individets frihed og rettigheder. Ifølge liberalismen skabes det bedst mulige samfund, når det enkelte menneske har mulighed for at søge sin egen lykke.