omgangsformer

Dannelse (Faktalink light)

Indledning

Hvordan ordet dannelse skal forstås, afhænger meget af, hvem man spørger. Gennem tiden har der været mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være et dannet menneske.

Takt og tone – dengang og nu

Indledning

Herren letter på hatten for at hilse, kvindens vigtigste egenskab er kunsten at behage, og børn må forstå, at de absolut ikke må afbryde voksne, men kun svare venligt, når de tiltales direkte.