offentlig forsorg

Tvangsfjernelse af børn

I Danmark er omkring 13.000 børn anbragt uden for hjemmet, hvoraf cirka 14 % er fjernet uden forældrenes samtykke. Det betyder med andre ord, at omkring 1.848 børn i 2014 bor uden for hjemmet efter at være blevet tvangsfjernet.

Selvmord

På verdensplan omkommer der flere mennesker som følge af selvmord, end ved væbnede konflikter og krige.