marxisme

Kommunisme

Indledning

Kommunisme er en politisk ideologi, der indebærer, at den private ejendomsret til produktionsmidlerne skal afskaffes, og alle statens borgere skal yde efter evne og nyde efter behov

Marxisme

Indledning

Marxisme er opkaldt efter den tyske revolutionære socialist og samfundsteoretiker Karl Marx.