krigsforbryderdomstole

Krigsforbrydelser

Indledning

Under krige er der regler, som de involverede aktører skal følge. Men mange gange bliver disse regler brudt, og der sker en krigsforbrydelse. Overordnet set er en krigsforbrydelse en grov tilsidesættelse af krigens love. Alvorlige krigsforbrydelser er bl.a.