konservatisme

Konservatisme

Indledning

Konservatisme er en politisk grundanskuelse, og ordet kommer af det latinske ’conservare’, som betyder at bevare.