jyske lov

Middelalderen

Indledning

Middelalderen strakte sig i Danmark fra omkring år 1050 til 1536.

Revselsesretten - historisk baggrund

Indledning

I følge 'Ordbog over det danske sprog' er revselsesretten: 'Ret til legemlig afstraffelse (specielt af børn, tyende og lærlinge)'.
Eller som Gyldendals leksikon formulerer det: ‘forældres ret til at slå deres børn'.