identitet

Køn og identitet

Indledning

Køn og identitet er knyttet tæt sammen, hvilket blandt andet viser sig i vores sprog, hvor kønnet er definerende for, hvordan vi tiltaler og omtaler hinanden (han, hun, piger, drenge).

Krop og idealer

Indledning

Danskerne dyrker fitness, løbetræning og yoga og topper listen over de mest fysisk aktive i Europa.

Senmodernitet

Indledning

Fart, flygtighed og flydende identitet præger det senmoderne samfund. Det senmoderne individ må være omstillingsparat i en verden, hvor man ikke længere kan forvente livslang kærlighed og fast arbejde.