Forsvarets Efterretningstjeneste

PET og FE

Indledning

Terrorisme dukker ofte op i samfundsdebatten. Men de institutioner, der står for at forebygge og bekæmpe terror i Danmark – Politiets efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – er stort set usynlige i offentligheden.