forebyggelse

Klimatilpasning

Indledning

Regnvandssøer, stenrev, diger og stormflodsporte er bare et par eksempler på klimatilpasning.

Selvmord

Indledning

Vi taler stort set ikke om det. Men der er flere danskere, der dør af selvmord, end der omkommer i trafikuheld.