Europa

Historiekanon 11: Den Westfalske Fred

Indledning

Den Westfalske Fred er den samlede betegnelse for en række fredstraktater og den proces, der førte frem til dem. Traktaterne afsluttede formelt den langvarige europæiske krig kaldet Trediveårskrigen 1618-1648.

Napoleon den 1.

Indledning

Napoleon den 1. (1769-1821) nåede inden for en kort årrække at underlægge sig det meste af Europa og blive kronet som kejser af Frankrig. Da det hele så ud til at være slut, gjorde han et bemærkelsesværdigt comeback, inden han mødte sit endelige nederlag ved Waterloo.

Reformationen

Indledning

Reformationen er betegnelsen for det historiske forløb i begyndelsen af 1500-tallet, som førte til splittelsen af den vestlige kirke i en katolsk kirke og en række protestantiske kirkesamfund.

Romerriget

Indledning

Romerriget var det største imperium i antikken og er et af de største, der har eksisteret igennem verdenshistorien. I mere end 1.200 år var Romerriget den dominerende magt i den vestlige verden. Styreformen gik fra kongedømme over republik til kejserdømme.

Flygtninge

Indledning

70 millioner mennesker på verdensplan er ifølge FN på flugt. Lige nu er der fokus på flygtninge fra de nordafrikanske stater og deres farefulde rejser over Middelhavet mod Europa, hvor de ankommer til lande som Italien, Tyrkiet og Grækenland.

Menneskesmugling

Indledning

Menneskesmugling er en global forretning, som kriminelle netværk tjener milliarder af kroner på.

Bådflygtninge

Indledning

I løbet af en enkelt weekend i april 2015 druknede op mod 1.000 bådflygtninge i Middelhavet, og det fik EU’s regeringsledere til at mødes til et særligt topmøde for at diskutere, hvad Unionen og de enkelte lande kan gøre for at bremse antallet af flygtninge, der søger ud på M

Pesten – Den sorte død

Indledning

I år 1300 fejrede kirken sig selv med et jubelår, hvor folk valfartede fra hele Europa til det katolske hovedsæde i Rom. Halvtreds år senere hærgede Den sorte død kontinentet med en sådan voldsomhed, at mange opfattede det som Guds straf.