didaktik

It-kundskaber i folkeskolen

Indledning

It-kundskaber står højt på regeringens ønskeliste over, hvad danske skoleelever skal have med sig fra folkeskolen.