dansk sprog

Sprogpolitik - historisk baggrund

Sprogpolitik er en bevidst styring af et samfunds sprogforhold. Påvirkningen fra især engelsk sprog er nu så stor, at mange lande forsøger at beskytte deres nationalsprog på forskellig måde.