dannelse

Dannelse (Faktalink light)

Indledning

Hvordan ordet dannelse skal forstås, afhænger meget af, hvem man spørger. Gennem tiden har der været mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være et dannet menneske.