børneforsorg

Børnehjem i Danmark

Indledning

Da de første børnehjem i Danmark åbnede omkring 1850, var de ganske anderledes end børnehjem i dag. Her blev forældreløse, vanskelige og fattige børn sendt hen.

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Indledning

Seksuelle overgreb mod børn og unge finder sted over hele verden. De fleste bliver misbrugt af et familiemedlem, men overgrebene kan også ske uden for familien. Overgrebene har forskellig karakter.