børn

Børnearbejde

Indledning

Fattigdom og manglende uddannelse. Ulighed mellem rige og fattige lande og gamle traditioner. Det er nogle af årsagerne til, hvorfor børn mange forskellige steder i verden kan være nødt til at arbejde.

Børn og diagnoser

Indledning

I de seneste 15-20 år er der sket en betydelig stigning i antallet af børn, der får stillet en psykiatrisk diagnose og kommer i behandling.

Børnesoldater

Indledning

”Brugen af børnesoldater er formentlig verdens mest ukendte form for børnemishandling”, har New York Times skrevet. Børn under 18 år, og i mange tilfælde under 15 år, bliver brugt i guerillagrupper, militser og terrororganisationer, men også i nationale hærstyrker.

Social arv og udstødelse

Indledning

Social arv er betegnelsen for den påvirkning, vi tager med os fra barndommen ind i voksenlivet.

Overvægtige børn og unge

Indledning

Overvægt og fedme er et hastigt voksende problem for børn og unge i hele verden. I de seneste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og det går ud over både deres fysiske og psykiske helbred.

Adoption i Danmark

Indledning

Der er flere forskellige former for adoption i Danmark, og forældre kan både adoptere børn inden for deres egen familie, andre børn fra Danmark eller børn fra andre lande.

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Indledning

Seksuelle overgreb mod børn og unge finder sted over hele verden. De fleste bliver misbrugt af et familiemedlem, men overgrebene kan også ske uden for familien. Overgrebene har forskellig karakter.

Læreplaner i daginstitutioner

Indledning

Hvor det tidligere handlede mest om pasning, leg, samvær og sociale relationer i daginstitutionerne, er der i dag et meget mere systematisk fokus på børnenes udvikling.

Revselsesretten - historisk baggrund

Indledning

I følge 'Ordbog over det danske sprog' er revselsesretten: 'Ret til legemlig afstraffelse (specielt af børn, tyende og lærlinge)'.
Eller som Gyldendals leksikon formulerer det: ‘forældres ret til at slå deres børn'.