bakterier

Salmonella

Indledning

Salmonella er en smitsom bakterie, som for det meste lever hos dyr, men også kan sprede sig til mennesker via kød og eller grøntsager.

Listeria

Indledning

Listeria-bakterier i små mængder findes i mange af de fødevarer, vi spiser til daglig, ligesom de lever i mange menneskers og dyrs tarme uden at skabe problemer.

MRSA

Indledning

Mellem 6.000 og 12.000 danskere vurderes i efteråret 2014 at være smittet med den resistente stafylokokbakterie MRSA CC398, også kaldet svine-MRSA. Hvis man bliver smittet, men i forvejen er rask, fører bakterien sjældent til store problemer.