autisme

Autisme

Indledning

Autisme er en fællesbetegnelse for en række diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Man bruger også betegnelsen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) som fællesbetegnelse for disse forskellige diagnoser.