arbejdsmarkedspolitik

Den danske model

Indledning

Begrebet den danske model bruges primært til at betegne den måde, hvorpå arbejdsmarkedet i Danmark er indrettet.