antisemitisme

Antisemitisme

Indledning

Antisemitisme er fordomme og had mod jøder som samlet gruppe.