afhængighed

Rygning (Faktalink light)

I gamle dage røg både unge og voksne, og der blev røget på arbejdet, i skolerne og hjemme i stuerne. Der er i dag færre børn og unge som begynder at ryge. Og det er rigtig godt for rygning kan give lungekræft, blodpropper og andre livsfarlige sygdomme.