dannebro
Ti samfundsværdier, der udgør den nye såkaldte Danmarkskanon over "vores fælles kulturelle dna", er fundet. Velfærdssamfundet, frihed og tillid topper listen.
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2016

Danmarkskanon

Artikel type
faktalink
Journalist Michelle Arrouas, iBureauet/Dagbladet Information. December 2016
Top image group
dannebro
Ti samfundsværdier, der udgør den nye såkaldte Danmarkskanon over "vores fælles kulturelle dna", er fundet. Velfærdssamfundet, frihed og tillid topper listen.
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2016

Indledning

I december 2016 blev Danmarkskanonen offentliggjort. Danmarkskanonen er ment som et dannelsesprojekt, der skal gøre danskerne bevidste om de værdier, traditioner og begivenheder – historiske så vel som kulturelle – der har været med til at forme Danmark. Arbejdet med Danmarkskanonen blev sat i gang i 2015 af daværende kulturminister Bertel Haarder (V). Kanonen er blevet til i samarbejde med den danske befolkning, som blev inviteret til at indsende deres bud på, hvad der skulle være med i kanonen, samt en gruppe eksperter. Danmarkskanonen har vakt en del debat. Mens nogle roser den for at sætte en dialog om danskhed i gang, mener andre, at den er udansk og er et stykke politisk bestillingsarbejde, som mest af alt afspejler den tidligere kulturministers værdipolitiske kæpheste.